Log in
Seblog.nl

Seblog.nl

NERDPROBLEMEN: IK HEB MIJN CAPSLOCK GEMAPT NAAR ESCAPE, WANT DAT IS HANDIGER MET VIM. ECHTER, OPEENS HEEFT MIJN MAC BESLOTEN DAT CAPSLOCK AAN STAAT EN NU KAN IK 'M NIET MEER UITZETTEN OMDAT IK DAN OP ESCAPE DRUK.

Nice: there's a difference between Laravel's Str::title() and PHP's native ucwords(): the first also lowercases the rest of the word, while the latter keeps the casing as is.

We then realized our Javascript capitalize() helper function had a bad name: what behavior should that one have? Return a City object which has a capital with the name of the given string?

Het leuke aan het OV is dat het het dichtst bij alternatieve universums komt van wat we in het dagelijks leven hebben. ‘Hoe laat was ik in X geweest als ik die trein had gehaald?’ is met redelijke zekerheid te beantwoorden.

2019 in review (sort of)

Her en der zie ik van dit soort blogposts oppoppen, en hoewel ze er stuk voor stuk nuttiger uit voor de schrijver dan voor de lezer, dacht ik dat ik er ook eens een moest schrijven. En dan wel juist omdat omdat ik er dan zelf wat aan heb. Dus hierbij: een blogpost over 2019 ‘in review, sort of’.

Een collega had het over doelen stellen voor het nieuwe jaar, en hoe je dan toch altijd een beetje bedrogen uitkomt. Dat je dan beter géén doelen kan stellen, omdat je ze toch niet haalt, zeker niet op zo’n arbitraire tijdsperiode als een jaar.

Daardoor moest ik denken aan een moment eind mei, begin juni, rond mijn verjaardag. Nuttig, begin juni jarig zijn, dan heb je halfjaarlijkse ijkmomentjes. Ik ging toen doelen stellen voor 2019 en gelukkig ben ik ze allemaal alweer vergeten. Behalve één: ik wil al jaren eens naar Japan, en ik merkte in juni trots op dat het me gelukt was: in februari ben ik naar Japan geweest.

Doelen zijn dus vooral leuk als je ze al gehaald hebt. Daarnaar terug kijken is goed. Gekke andere dingen die ik gehaald heb in 2019: ik heb een bank, tv en gordijnen cadeau gekregen op de valreep van 2018, waarmee ik mijn woonkamer in gebruik nam die ik tot dan toe al een half jaar aan het negeren was. Inmiddels heb ik daar twee strategisch uitgekozen kasten, een tafeltje en een kleedje aan toegevoegd en is het een heus huis.

Ik ben van baan gewisseld, wat ook voelde als een heel erg grotemensending om te doen. Ik ben de laatste maand begonnen met piano leren spelen, hopelijk houdt ik dat vol, maar ik kan nu al zoveel noten lezen dat ik ’t wel al vermeldbaar vind. Ik heb 100km hardgelopen, wat minder was dan in 2017 (210km), maar wel meer dan in 2018 (86km).

De laatste drie kilometer liep ik trouwens vandaag nog. Ik heb genoeg doelen niet gehaald, maar het beste stel je ze op ’t laatste moment op zo’n manier dat ze nog haalbaar zijn.

Ik ging afgelopen jaar naar o.a. Eerbeek, Tokyo, Hakone, Zaandam, diverse boekenfeesten, Laurens van de Linde in het voorprogramma van Lucky Fonz III, IWC Düsseldorf, IWC Utrecht, Utrecht Pride, Texel, IJburg, Göteborg, IWC Åmål, Rheden, de Nijmeegse Zomerfeesten, Rochefort, Ewijk, de Blokkenpiloot, de Molenstraat (met plant), de Efteling, IWC Amsterdam, IWC Brighton, Londen, Showponies 2 en Keulen, met maar tweemaal vliegen. Mijn highscore op NES PAL Tetris is 174.731.

Al met al was 2019 een prima jaar. Het blijst nog ben ik dat dit weer waar is: niet alles was leuk, maar waar ik nu ben is goed, en kennelijk was het nodig, dus ik ben tevreden. Op naar 2020!

I’m in the train between Leiden and The Hague and for almost the full ten minutes of that trip, two trains ride next to each other at about the same speed. Very cinematic to see. (Although I admit this video has too much reflection to be truely cinematic.)

Ik, terwijl ik mijn veel te warme laptop na een nacht van de lader haal: ‘Wat heb jij zitten doen? Jij hebt naar mijn foto’s zitten kijken hè?’ Laptop zegt niets terug.

[laravel/ideas] Calling a Pipeline multiple times

So, currently the Illuminate\Pipeline\Pipeline is used for Route Middleware and Job Middleware. In both cases, the Pipeline is used once: you new up an Instance and pass it the Request or Job, then use the result. It is clearly optimized for that use case.

I have a use-case in which I would like to call a single Pipeline (consisting of the same pipes) over and over again. When I used the Pipeline as is, I was surprised to learn that each time I run the pipeline with ->then(), I would get new instances of my Middleware. An example:

$pipeline = resolve(Pipeline::class)
  ->through($pipes);

$handle = fopen('logs.txt', 'r');
while ($line = fgets($handle)) {
  $result = $pipeline
    ->send($line)
    ->then(fn($line) => $line);
  // ...
}

This will create new instances of all $pipes for each line in the file. This is undesirable if you want to do something with the lines based on a state of the pipe. As a silly example:

class LogRowCounter
{
  protected $counter = 0;

  public function handle($line, $next)
  {
    $this->counter++;

    return $next($this->counter . ' - ' . $line);
  }
}

Apart from resolving all the $pipes, a lot of checks are also done while running the pipeline, meaning it happens in the while loop of my example. Some of those things could be done beforehand.

Reusable Pipeline

To make the Pipeline reusable, I would propose a new method called prepare(). (I was also thinking about compile(), but ‘prepare’ is used in some protected methods of Pipeline already.) It would extract running the array_reduce() from then() and return the resulting closure, and then() can call it.

  public function prepare(Closure $destination)
  {
    $pipeline = array_reduce(
      array_reverse($this->pipes()), $this->carry(), $this->prepareDestination($destination)
    );

    return $pipeline;
  }

  public function then(Closure $destination)
  {
    $pipeline = $this->prepare($destination);

    return $pipeline($this->passable);
  }

This would still resolve all the pipes on ‘runtime’ though, because of how the closures are structured. Here is a new version of carry(), which resolves the pipes outside of the returned closure. The outer closure returned is meant for array_reduce(), like the current version; didn't want to refactor that.

  protected function carry()
  {
    return function ($stack, $pipe) {
      if (is_string($pipe)) {
        [$name, $parameters] = $this->parsePipeString($pipe);

        $pipe = $this->getContainer()->make($name);
      } else {
        $parameters = [];
      }

      return function ($passable) use ($stack, $pipe, $parameters) {
        try {
          if (is_callable($pipe)) {
            return $pipe($passable, $stack);
          }

          $parameters = array_merge([$passable, $stack], $parameters);

          $carry = method_exists($pipe, $this->method)
                  ? $pipe->{$this->method}(...$parameters)
                  : $pipe(...$parameters);

          return $this->handleCarry($carry);
        } catch (Exception $e) {
          return $this->handleException($passable, $e);
        } catch (Throwable $e) {
          return $this->handleException($passable, new FatalThrowableError($e));
        }
      };
    };
  }

All Pipeline tests pass, and the following new test would pass too:

  public function testPipelinePrepared()
  {
    $pipeline = (new Pipeline(new Container))
          ->through([
            PipelineTestPipeOne::class,
            PipelineTestStatefulPipe::class
          ])
          ->prepare(function ($piped) {
            return $piped;
          });

    $result = $pipeline('foo');

    $this->assertSame('foo', $result);
    $this->assertSame('foo', $_SERVER['__test.pipe.one']);
    $this->assertSame([], $_SERVER['__test.pipe.state']);

    $result = $pipeline('bar');

    $this->assertSame('bar', $result);
    $this->assertSame('bar', $_SERVER['__test.pipe.one']);
    $this->assertSame([0, 1], $_SERVER['__test.pipe.state']);

    unset($_SERVER['__test.pipe.one']);
    unset($_SERVER['__test.pipe.state']);
  }
}

class PipelineTestStatefulPipe
{
  protected $count = 0;

  public function handle($piped, $next)
  {
    $_SERVER['__test.pipe.state'][] = $this->count++;

    return $next($piped);
  }
}

Things to note

First off: I’ve taken the liberty to rename the ! is_object($pipe) check to is_string($pipe), because the very next thing we do is call $this->parsePipeString($pipe) with it.

Because of the way the closure is bound, the following code would work, and it seems like I can put it to use, but it looks wonky and weird too:

$filename = 'logs.txt';
$pipeline = resolve(Pipeline::class)
  ->through($pipes);

$run = $pipeline->prepare(fn($line) => $line);

// Call all `init($filename, $next)` methods
$pipeline->via('init');
$run($filename);

// Set method back to 'handle'
$pipeline->via('handle');

$handle = fopen($filename, 'r');
while ($line = fgets($handle)) {
  // Call all `handle($line, $next)` methods
  $result = $run($line);

  // ...
}

… that syntax makes me feel like Pipeline should store the Closure as a property somewhere, so prepare() returns $this, and then add an __invoke() or run() to Pipeline, so you can at least use the same variable instead of $pipeline and $run.

Alternative solutions

While we could do the above, I also have a different solution: singletons in the Container.

I originally rejected this (hence the work above) because I don’t want my stateful pipes to be global singletons. I want the pipes to belong to the Pipeline: if the Pipeline goes, so go the references to the pipes.

Think for example of the above file-handling example, but as a queued Job: I don’t want the state of the pipes from one run to be around when I process the next log-file.

But: this last point can also be resolved by creating a new Container instance per Job, and giving that to the Pipeline while constructing it. You can bind singletons into that separate container, which will belong to the pipeline.

Note that in that case – if we don’t change the Pipeline class – you’re still making the calls to the Container on ‘runtime’, which is not optimal. On the other hand, it might not be a very big deal.

I don't really like the way I have to new-up or resolve the Pipeline in this case, but it is doable.


I’d be happy to work this into a PR, but I thought this might be a better start, especially since I’m still debating whether or not I got a point here.

Thanks for reading, I’m curious about your thoughts.

‪Ik heb één klok in mijn huis die niet zelf naar wintertijd gaat. Het was leuk om te zien hoe laat het ‘eigenlijk’ was, vond ik, voor een paar weken. Nu heb ik ‘m op lokale zonnetijd gezet, dat voelt echter.‬

Really liking the arrow functions in PHP 7.4 so far! Unfortunately already found one missing feature: you can't throw Exceptions from them. The following results in a 'unexpected T_THROW' syntax error:

fn() => throw new Exception('nope');

Would've cleaned up my test, but alas.

Meer laden